Elkom Elektrik olarak, iş ekipmanlarının kullanımında İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğinin şartlarına göre; fabrikalarda ve işyerlerinde, makine ve ekipmanların periyodik muayenelerini, alanında deneyimli mühendis kadrosuyla yaparak sektördeki tecrübemizle profesyonel hizmetler sunmaktayız.

Elektriksel ölçüm ve elektriksel muayeneler, 21.8.2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılmaktadır.

Firmamızın gerçekleştirmiş olduğu Test ve Ölçüm Hizmetleri;

 • Topraklama Sistemleri Test ve Ölçüm Hizmetleri
 • Temel Topraklama Direnci Ölçümleri
 • Toprak Özgül Direnci Ölçümleri
 • Makina, Ekipman Gövde ve Güvenlik Topraklama Direnci Ölçümleri
 • Paratoner Topraklama Direnci Ölçümleri
 • Aktif Paratoner Başlığı Fonksiyon Testleri
 • Harmonik ve Enerji Analizi Ölçümleri
 • İç Tesisat Uygunluk Kontrolü ve Ölçümleri
 • Termal Kamera Ölçümleri
 • Elektrikli Aletler Güvenlik ve İzolasyon Ölçümleri (PAT Testi)
 • Kaçak Akım Rölesi Fonksiyon Testleri
 • Akım ve Gerilim Trafo Testleri
 • Kesici ve Ayırıcı Testleri
 • Trafo Yağ, Sekonder Koruma Ölçüm ve Kontrolleri
 • Parafudr Kapasite ve İzolasyon Testleri
 • Kablo ve Bara İzolasyon Testleri